محصولات

لبنیات-مواد پروتینی-آشامیدنی ها- میوه تره بار و سبزیجات- تجهیزات آشپزخانه - تجهیزات غذا و نوشابه-تجهیزات اداری-تجهیزات لاندری-تجهیزات نظافتی-تجهیزات ساختمانی و صوتی و تصویری - سرویسهای چینی-سرویسهای استیل و بلور جات - تجهیزات رستورانی - تجهیزات اقامتی - تجهیزات مخابراتی-تجهیزات ایمنی- لوازم ورزشی-اقلام تزئیناتی- تجهیزات it- تاسیساتی و وسایل نقلیه - کالاهای مصرفی اتاق- شوینده های عمومی-شوینده های صنعتی-پکیج بهداشتی-صنایع سلولوزی-منسوجات و البسه وپوشاک

مواد غذایی و نوشیدنی

لبنیات-مواد پروتینی-آشامیدنی ها- میوه تره بار و سبزیجات

کالای سرمایه ای

تجهیزات آشپزخانه-تجهیزات غذا و نوشابه-تجهیزات اداری-تجهیزات لاندری-تجهیزات نظافتی-تجهیزات ساختمانی و صوتی و تصویری - تجهیزات رستورانی - تجهیزات اقامتی - تجهیزات مخابراتی-تجهیزات ایمنی- لوازم ورزشی-اقلام تزئیناتی- تجهیزات it- تاسیسات

کالای مصرفی

کالاهای مصرفی اتاق-شوینده های عمومی-شوینده های صنعتی-پکیج بهداشتی-صنایع سلولوزی-منسوجات و البسه و سرویسهای چینی-سرویسهای استیل و بلور جات و تجهیزات رستورانی - تجهیزات اقامتی