شرکت بازرگانی پیشروسیاحت

شرکت پيشرو سياحت، با ارائه خدمات پشتيباني برتر و مطلوب هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، و تفریحی از طریق بکارگیری مولفه ها و استاندارد های جهانی
مدیریت زنجیره تأمین، و فراهم نمودن انواع کالا ها و خدمات متنوع و سفارشی سازی شده، در راستای جلب رضایت مشتریان و ذینفعان گام برمي دارد
درباره ما


سرمایه ای

سرمایه ای

رستوران و سالنها

رستوران و سالنها

مشاوره طراحی و تجهیز

مشاوره طراحی و تجهیز

مواد غذایی و نوشیدنی

مواد غذایی و نوشیدنی

کالای مصرفی

کالای مصرفی